J. angielski i niemiecki dla uczniów szkoły podstawowej i średniej

KURSY  JĘZYKOWE  DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   I   SZKOŁY ŚREDNIEJ


opłata za kurs jest miesięczna lub roczna z rabatem, dostępna w cenniku,
dwa razy w tygodniu po 45 min, 60 min lub 90 min,
kurs jest roczny, obejmuje zawsze 70 spotkań,
w okresie rekrutacji odbywają się krótkie spotkania organizacyjne, na których wspólnie ustalamy terminy zajęć,
w trakcie kursu przygotowujemy młodzież do końcowego egzaminu szkolnego,
kurs rozpoczyna się zawsze w połowie września, kończy się pod koniec czerwca,
w trakcie kursu, uczniowie korzystają z podręczników, przeznaczonych dla prywatnych szkół językowych,
do wszystkich grup obowiązuje test wstępny (I i II kl SP rozmowa), na jego podstawie kursant jest zakwalifikowany do grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania,
w grupach klas 1-3 organizujemy zajęcia poranne z przyprowadzaniem dzieci ze świetlicy z Pozytywnej Szkoły Podstawowej,
 wszystkie dni wolne od zajęć szkolnych są wolne od naszych zajęć,Metody nauczania

Profesjonalne kursy konwersacyjne angielskiego i niemieckiego, prowadzone są wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z pełnym przygotowaniem. Zajęcia prowadzimy po hasłem maksimum języka obcego, a więc używanie j. polskiego jest ograniczone do minimum tak, aby słuchacz miał jak największy kontakt i od samego początku używał poznanych zwrotów. To, co odróżnia nasz kurs od innych to fakt, że jesteście Państwo poinformowani o maksymalnej ilości osób w grupie

Najważniejszym celem naszych kursów jest umiejętność konwersacji w języku obcym, swobodne wypowiadanie się, rozumienie ze tekstu słyszanego i czytanego. Nie zaniedbujemy jednak tak ważnych zagadnień jak gramatyka czy redagowanie tekstu, szczególnie teraz, gdy do wielu szkół są organizowane testy językowe, przygotowujące do egzaminu. Zależy nam szczególnie, aby nasi kursanci odnosili sukcesy w szkołach, do których uczęszczają.

Lekcje języka obcego odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 lub 60 (grupy zaawansowane) min, kurs roczny rozpoczyna się we wrześniu i obejmuje 70 spotkań. Wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, ogłoszone przez Kuratorium Oświaty, są dniami wolnymi również od naszych zajęć.

W trakcie roku szkolnego przeprowadzane są cykliczne testy sprawdzające, na zajęciach wykorzystuje się nowoczesne materiały dydaktyczne, odsłuchuje oryginalne wypowiedzi obcokrajowców, ogląda i opracowuje programy TV.

Formularz zgłoszeniowy

Facebook