Kursy Certyfikatowe

–  Egzamin PET   Preliminary English Test (PET) to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym. Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży.

 egzamin składa się z części pisemnej Reading and Writing (1godz 30 min),Listening (30 min)Speaking(10-12min),W przypadku nieosiągnięcia wymaganej liczby punktów, otrzymuje się świadectwo  niższego  poziomu: KET

 nasze kursy przygotowawcze pracują w systemie 2x60min tygodniowo. Obowiązuje test kwalifikacyjny.

– Egzamin First Certificate in English jest jednym z najpopularniejszych egzaminów j. angielskiego na świecie,

– FCE jest uznawanym  świadectwem kwalifikacji językowych w handlu, służbach cywilnych, turystyce i przemyśle,

– FCE jest certyfikatem bezterminowym, spełniającym wymagania rekrutacyjne  większości polskich uczelni wyższych,

 egzamin składa się z części pisemnej: Reading and Use of English(1godz 15 min) sprawdza zasób słownictwa, gramatykę i rozumienie ze słyszenia, Writing (1godz 20min) część polegająca na napisaniu eseju na podany temat, z użyciem 2 tez zadanych i 1 własnej, dodatkowo wymagany jest e-mail, raport, artykuł lub recenzja, Listening rozumienie ze słyszenia (40 min) oraz Speaking część ustna (14min)

 nasze kursy przygotowujące do egzaminu FCE odbywają się w systemie 2x90min w tygodniu, podzielone na bloki tematyczne: konwersacja, praca z tekstem, rozumienie ze słuchania, pisanie czas trwania kursu 2-2,5 roku. Obowiązuje test kwalifikacyjny.

– Certificate in Advanced English jest uznawanym na całym świecie certyfikatem znajomości j.angielskiego na poziomie zaawansowanym,

– CAE   podobnie jak  FCE  jest uznanym certyfikatem w wielu branżach,  uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.

 – CAE     Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Można go wykorzystać przy składaniu podania o przyjęcie na uniwersytet oraz o wizę studencką w Wielkiej Brytanii i Australii. Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje Cambridge English: Advanced (CAE) za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

  CAE składa się z części Reading (1godz 15 min), Writing (1 godz 30min) część pisemna, polegająca na napisaniu listu, artykułu na podstawie podanego tekstu, Use of English (1 godz) sprawdzający zasób słownictwa, struktur i wyrażeń, Listening (40 min) rozumienie ze słyszenia oraz Speaking (15min) część ustna w formie dialogu pomiędzy dwoma kandydatami. W przypadku niezdobycia wymaganej liczby punktów z egzaminu, otrzymuje się certyfikat niższej kategorii FCE.

 nasze kursy przygotowujące do egzaminu odbywają się w systemie 2x90min w tygodniu podzielone na bloki tematyczne: konwersacja, praca z tekstem, rozumienie ze słuchania, pisanie czas trwania kursu 2-2,5 roku. Obowiązuje test kwalifikacyjny.

Kursy przygotowawcze do egzaminów PETFCECAE i matury na obu poziomach, prowadzone przez egzaminatorów  i  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Tylko u nas kursanci systematycznie piszą eseje, które są kluczem sukcesu w osiągnięciu dobrej oceny na egzaminie. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne: writing, reading, listening, speaking, grammar. Przeprowadzamy próbne testy egzaminacyjne, które dają pełny obraz wymagań stawianych przez egzaminatorów. Wysoka jakość naszych kursów jest zauważalna już na pierwszych bezpłatnych zajęciach.

Co roku notujemy 100% zdawalność egzaminów FCE i CAE

Facebook